Jamma-adapter Galaxian

190 SEK
Möjliggör spel av GalaxianPCB i ditt Jammakabinett.
Med jumper för Coctailläge.