Mikrobrytare

8 SEK
Mikrobrytare för knappar, variationer vad gäller märkning och  färg kan förekomma.